نویسنده = رمضانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی مؤثر در بالا بردن خاکستر قند

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-8

فرزانه مرادنیا؛ علی رمضانی؛ سعید تقوی فردود؛ احسان کامیاب؛ مهسا رضادوست اطهر