درباره نشریه

مجله‌ی دو زبانه‌ی شیمی فلزات در سال 1397 با هدف ایجاد و انتشار نشریه ای در زمینه شیمی فلزات جهت ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش ، و نشر مقالات اعضاء هیأت علمی و صنعتگران به منظور اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای تحقیقات محققین و نیز معرفی پیشرفتهای عمده در زمینه شیمی فلزات و موضوعات مرتبط تاسیس گردید. این مجله با داشتن هیات تحریریه مجرب و شناخته شده در سطح ملی و بین المللی، فعالیت رسمی خود را در اردیبهشت 98 آغاز نمود.