اهداف و چشم انداز

  • مجله شیمی فلزات به منظور پیگیری اهداف ذیل منتشر می شود:
  • به وجود آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی - پژوهشی و همچنین مراکز صنعتی و تحقیقاتی منطقه‏ ای و کشوری به لحاظ پتانسیل بالقوه موجود در زمینه صنایع معدنی
  • گسترش فراگیرتر مرزهای دانش بشری
  • o       ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی و فنی متخصصان کشور
  • نشریه شیمی فلزات، نشریه‌ای با رویکرد علمی ـ پژوهشی و صنعتی است که به رسالت توسعه شیمی فلزات درکشور، مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی ـ پژوهشی می‌نماید.
  • نشریه شیمی فلزات در نظر دارد تا با ارتقای کیفیت مقالات منتشره پس از اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نمایه های معتبر بین المللی شامل  ISC و ISI دست یابد.